Tıbbın Geleceği

<meta name=”google-adsense-account” content=”ca-pub-7350718767107764″>

Sağlık problemlerinin gittikçe artış gösterdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden geleceğin tıbbı hızla geliştirilmeye çalışılıyor. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkması muhtemel yeni salgın hastalıklar, küresel ısınmanın sebep olabileceği yeni sağlık problemleri, antibiyotik vb. ilaçlara dirençli yeni bakteri türlerinin ortaya çıkması ile yaşanabilecek sorunlar bunlardan bazıları olabilir. İlerleyen yıllarda nüfusun gittikçe daha uzun ömürlü olması nedeni ile ortaya çıkabilecek yeni sağlık sorunları ile uğraşılması gerekeceği de açıkça görülüyor.

Önümüzdeki birkaç 10 yıllık periyodda sağlık alanında daha da çeşitli zorluklarla karşılaşılabilir.     Günümüzde hastalıkların tedavisinde en etkili yöntem genellikle ilaç tedavisidir. Bu konuda tıp alanında çok fazla araştırma yapılıyor ve bu araştırma sonuçlarına göre ilaçların gelişiminde de büyük aşamalar kaydedileceği düşünülüyor.

Bu yazımızda tıbbın geleceği konusunda olması beklenen gelişmelerden bahsediyoruz.

Kişiselleştirilmiş Tıbbi Tedavi

Daha önceleri hastalıklara karşı geliştirilen standart tedavi yöntemleri istisnasız herkese aynı şekilde uygulanmaktaydı. Fakat günümüzde ilerleyen teknolojik tıbbi gelişmeler ışığında hastalığa özel tedaviler kişilere özel tedaviler ile kombine edilerek uygulanabilecektir. Böylece kişiler arası bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, hastalıkların en etkin ve kısa sürede çözüme ulaştırılması planlanıyor. Bilim insanları bu amaçla genetik alanında yapılan çalışmalardan faydalanabileceklerini açıklıyor.

Yakın gelecekte hastaların DNA haritası oluşturulacak ve bu haritaya dayanılarak yapılan analiz sonucunda bireylerin hangi hastalıklara yakalanma potansiyeli olduğu saptanacaktır. Üstelik bu konudaki gelişmeler öylesine ilerlemiştir ki, kişinin hangi hastalıklara yakalanmaya meyilli olduğu basit  bir kan testi ile ortaya çıkarılabilecek hale gelmiştir. Bu bilgiden yararlanılarak tamamen kişiye özel tedavi programları oluşturulacak. Yapılan testler yardımı ile ilaçların olası yan etkileri göz önünde tutularak, kullanılabilecek alternatif ilaçlar da ortaya çıkarılacaktır. Böylece hastalıkların çoğu hem başarılı bir şekilde tedavi edilebilecek, hem de önlenebilecektir.

Nanotıp Çalışmaları

Yakın gelecekte hastaların tıbbi bakımı, sağlık hizmetlerinde kullanımına alınan nanoteknoloji uygulaması ile mikroskobik boyutlarda gerçekleşebilecek. Nanopartiküller çok çok küçük parçacıklardır. Bu nano büyüklüğünde tanecikler vücut hücreleri ile direk olarak iletişime geçer ve hücreleri moleküler seviyede yönlendirebilir. Bahse konu nano partiküllerin özellikle virüsleri, bakterileri ve olası kanser hücrelerini belirlemekte kullanılması planlanıyor. Nano partiküller kullanılarak hastalıkların yalnızca tespit edilmesi değil,  aynı zamanda tedavi de edilebileceği düşünülüyor.

Nano parçacıklar sayesinde, olabilecek genetik mutasyonlar düzeltilirken, ilaçların direk olarak tedavi edilecek hücre ve organlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kök Hücre İlaçları

Kök hücrelerin eşi benzeri yoktur. Kök hücreler çok özel hücre tiplerine dönüşebilirler. Kök hücreler vücutta yer alan hasarlı ya da işlevini yitirmiş ölü hücrelerin yerine konulabilir. Böylece hastalıkların ve /veya kronik problemlerin giderilmesinde etkili olabilirler. Kök hücre tedavisi hali hazırda günümüzde MS,  Serebral Palsi Ve As Distrofisi vb.  alanlarda kullanılmaktadır.   Araştırmalar ilerledikçe kök hücre tedavisinin diyabet, Parkinson, kanser ya da kalp hastalıkları tedavisinde de kullanılması hedefleniyor.

Yapılan bilimsel çalışmalarda kök hücre elde edilmesi için, herhangi bir donöre gerek duyulmadan laboratuvar koşularında yeni organlar oluşturulması ve böylece kök hücre tedavisi için donör tarafından ret edilmenin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Medikal Esrar

2001 Yılında tıbbi alanda medikal esrar kullanımı Kanada’da yasal olarak kabul edildi. Esrarın kronik ağrı, anksiyete, stres bozuklukları ya da Crohn hastalıklarını tedavi edebilmedeki etkisi uzun yıllardır biliyordu. Fakat bu maddenin kötüye kullanılma ihtimali çok yüksek olduğu için hastalık tedavilerinde kullanılmıyordu. İlerleyen dönemlerde medikal esrarın epilepsi, kalp hastalıkları ve/veya kanser gibi hastalıklarda daha etkili ve yaygın olarak kullanımına geçilmesi planlanıyor.

Günümüzde Kannaboid bitkisi ile yapılan tedaviler, özellikle ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmaktadır.

Dijital Sağlık Uygulamaları

Gelecekte teşhis ve tedavi aşamalarının tamamı kişiye özel ve insansız sistemler ile gerçekleşebilir. Bu amaçla yakın gelecekte olabilecek başlıca ilerlemeler şunlardır:

  • Kullanılan sensörler sayesinde bireylerin sağlık durumları anlık olarak takip edilebilecek. Böylece olabilecek hastalıklar için erken uyarı sistemleri devreye girebilecek.
  • Araştırma çalışmaları için Dünya çapında oluşturulabilecek hasta haritaları ile çok büyük boyutlarda hasta /hastalık verileri elde edilebilecek.
  • Daha da ilerleyen yıllarda cerrahi prosedürlerin dahi çok duyarlı robotlar tarafında gerçekleştirilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Tıbbın geleceği için önemli bir alan olan dijital sağlık konusunda yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Bir Cevap Yazın